Ποτέ ξανά κίτρινα δόντια

Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2007

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Είναι στιγμές που η ιστορία γίνεται πιο επίκαιρη από τις ειδήσεις...

Χρόνος: 426 π.Χ. Τόπος: Κεντρικό Αιγαίο.
Η Μήλος, η οποία είχε σταθεί αποφασιστικά έξω από την αθηναϊκή συμμαχία, αρχίζει να απασχολεί έντονα την αθηναϊκή υπερδύναμη.

Χρόνος: 425 π.Χ. ( ο χρόνος πριν από τον Χριστό μετρά ανάποδα). Ίδιος τόπος.
Κάτω από την επιρροή του Αλκιβιάδη, οι Αθηναίοι αποφασίζουν να δώσουν τέλος στην ανεξαρτησία των Μηλίων.

Η πόλη της Μήλου πολιορκείται από ξηρά και θάλασσα και παραδίδεται άνευ όρων.
Όλοι οι άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία καταδικάζονται σε θάνατο, οι υπόλοιποι κάτοικοι εξανδραποδίζονται (πωλούνται ως δούλοι) και το νησί αποικείται από Αθηναίους κληρούχους.

Τα ιστορικά σχόλια
Η κατάκτηση της Μήλου από την αθηναϊκή υπερδύναμη είναι αξιοσημείωτη, όχι τόσο για την αυστηρή μεταχείριση των Μηλίων, όσο για την απρόκλητη επίθεση της Αθήνας χωρίς καμμία, έστω λογικοφανή, πρόφαση.

Στη συνομιλία Αθηναίων και Μηλίων, ο Θουκυδίδης καταγράφει ανάγλυφα το γεγονός. Στο διάλογο αυτό οι Αθηναίοι δηλώνουν απροκάλυπτα ότι είναι φυσικός νόμος οι ισχυροί να κυβερνούν τους ασθενέστερους.

Ο Θουκυδίδης χρησιμοποίησε επιδέξια το διάλογο για να δείξει το αγέρωχο πνεύμα των Αθηναίων, πλημμυρισμένο από προπέτεια, την παραμονή της επιχείρησης που προοριζόταν να προξενήσει σημαντική αντεκδίκηση και να εξευτελίσει την πόλη των Μηλίων, προκαλώντας "μικροζημιές" στους Αθηναίους.

Απόσπασμα από το διάλογο Μηλίων και Αθηναίων
Μήλιοι: Καὶ πῶς χρήσιμον ἂν ξυμβαίη ἠμῖν δουλεῦσαι, ὥσπερ καὶ ὑμὶν ἄρξαι;

Ἀθηναῖοι: Ὅτι ὑμὶν μὲν πρὸ τοῦ τὰ δεινότατα παθεῖν ὑπακοῦσαι ἂν γένοιτο, ἡμεῖς δὲ μὴ διαφθείραντες ὑμᾶς κερδαίνοιμεν ἄν.

Μήλιοι: Ὥστε δὲ ἡσυχίαν ἄγοντας ἡμᾶς φίλους μὲν εἶναι ἀντὶ πολεμίων, ξυμμάχους δὲ μηδετέρων, οὐκ ἂν δέξαισθε;

Ἀθηναῖοι: Οὐ γὰρ τοσούτον ἡμᾶς βλάπτει ἡ ἔχθρα ὑμῶν ὅσον ἡ φιλία μὲν ἀσθενείας, τὸ δὲ μῖσος δυνάμεως παράδειγμα τοῖς ἀρχομένοις δηλούμενον.

Μήλιοι: Σκοποῦσι δ' ὑμῶν οὕτως οἱ ὑπήκοοι τὸ εἰκός, ὥστε τούς τε μὴ προσήκοντας καὶ ὅσοι ἄποικοι ὄντες οἱ πολλοὶ καὶ ἀποστάντες τινὲς κεχείρωνται ἐς τὸ αὐτὸ τιθέασιν;

Ἀθηναῖοι: Δικαιώματι γὰρ οὐδετέρους ἐλλείπειν ἡγοῦνται, κατὰ δύναμιν δὲ τοὺς μὲν περιγίγνεσθαι, ἡμᾶς δὲ φόβῳ οὐκ ἐπιέναι( ὥστε ἔξω καὶ τοῦ πλεόνων ἄρξαι καὶ τὸ ἀσφαλὲς ἠμῖν διὰ τὸ καταστραφῆναι ἂν παράσχοιτε, ἄλλως τὲ καὶ νησιῶται ναυκρατόρων, καὶ ἀσθενέστεροι ἑτέρων ὄντες, εἰ μὴ περιγένοισθε.

Θουκυδίδου Ιστοριών, Βιβλίο Ε, 92

Ελεύθερη απόδοση:
Μήλιοι: Και πώς θα μπορούσε να μας φανεί χρήσιμο το να είμαστε σκλάβοι σας, όπως για σας θα είναι χρήσιμο το να είστε οι κυρίαρχοι;

Αθηναίοι: Διότι για σας θα είναι όφελος το να υποταχθείτε προτού υποστείτε τα χειρότερα, ενώ για μας κέρδος το να μην υποστούμε μικροζημιές προξενώντας την δική σας καταστροφή.

Μήλιοι: Λέτε λοιπόν ότι δεν θα δεχτείτε το να υπάρχουμε εν ειρήνη, το να είμαστε φίλοι αντί εχθροί, το να παραμένουμε ουδέτεροι μη συμμαχώντας με κανέναν;

Αθηναίοι: Όχι. Δεν μας βλάπτει τόσο η εχθρότητά σας όσο το να θέλετε να παραμένετε αδύναμοι. Στα μάτια των υπόλοιπων υπηκόων μας, η στάση σας είναι απόδειξη ότι είμαστε αδύναμοι, ενώ το να μας μισείτε απόδειξη ότι είμαστε δυνατοί.

Μήλιοι: Έτσι θεωρούν την ισότητα οι υπήκοοί σας, ώστε να βάζουν στην ίδια κατηγορία όλους αυτούς που δεν ανήκουν σε εσάς και εκείνους που έχουν υποταχθεί από εσάς; (είτε τις περισσότερες φορές τους δικούς σας άποικους, ενώ άλλες φορές τους αποστάτες υπήκοους).

Αθηναίοι: Θεωρούν ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ξεφύγει και ότι αυτοί που διατηρούν την ελευθερία τους το οφείλουν στη δύναμή τους. Πιστεύουν ότι δεν τους επιτιθέμεθα επειδή φοβόμαστε. Ώστε, εκτός από τη διεύρυνσή της μας, θα μας προσφέρατε ασφάλεια με το να υποταχθείτε. Ειδικά αν εσείς, μία νησιωτική δύναμη και ασθενέστεροι από άλλους νησιώτες, αποτυγχάνατε να παρουσιάσετε τους εαυτούς σας ισχυρότερους μιας θαλασσοκράτειρας.

Τι έπαθαν οι Αθηναίοι
Οι Αθηναίοι αρχικώς πολιόρκησαν τη Μήλο με μία χαλαρή πολιορκία, η οποία εν συνεχεία συνεσφίχθη και κατέληξε στη σφαγή όλων των Μηλίων ικανοπόλεμων "τρομοκρατών-επαναστατών".
Ανάμεσα στις δύο πολιορκίες, τις δύο "φάσεις", οι Μήλιοι έσπασαν την πολιορκία και βγήκαν προς αναζήτηση σιταριού για να τραφούν. Κατά την έξοδο αυτή έχασαν τη ζωή τους πάρα πολλά παλικάρια των κραταιών Αθηναίων που φυλούσαν τους αποστάτες στο όνομα της τότε "νομιμότητας".
Είκοσι περίπου χρόνια μετά, οι Αθηναίοι επλήγησαν. Αυτήν τη φορά όχι από τους Μηλίους (που πολύ θα ήθελαν να είχαν καταφέρει αυτό το θανάσιμο χτύπημα), αλλά από τους φίλους των Μηλίων, τους Λακεδαιμονίους.

Τι διδάσκει η ιστορία
Η μούσα της ιστορίας γνώρισε κατά καιρούς αρκετές υπερδυνάμεις. Υπερδυνάμεις που ήταν διαφορετικές ως προς τις λεπτομέρειές τους, αλλά παρόμοιες ως προς τις μεθόδους και την κατάληξή τους.

Το μάθημα που διδάσκει η υβριστική, πολλές φορές παρουσία τους, είναι το εν ολίγοις πάθημα όλων. Καμμία υπερδύναμη δεν μένει ες αιεί κυρίαρχη, αλλά αντικαθίσταται εν τη ιστορική ρύμη από νέες αυτοκρατορίες. Ποιός θα μπορούσε να φανταστεί ότι στους Έλληνες θα επικρατούσαν Ρωμαίοι, στους Ρωμαίους Βυζαντινοί, στους Βυζαντινούς Τούρκοι και ότι από εκεί, με πολλά ενδιάμεσα στάδια, θα έμεναν στο τέλος μόνοι οι Αμερικανοί;

Ο υπομονετικός ιστορικός παρατηρητής είναι ο μόνος που δικαιώνεται στο τέλος. Το ποιά είναι η αλήθεια θα φανεί, και αν είναι την άνοδο να ακολουθήσει η πτώση, αρκεί να μην είμαστε το μαξιλαράκι που θα δεχτεί το γδούπο της.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
===========================
Πηγες:
"Η Ιστορια των Ολυμπιακων Αγωνων", Εκδοτικη Αθηνων, 1976.

θεση 1 2 3 4 5 6
ετος|------------------
----
I 1896 10 19 17 9 8 6 (Με επιφυλαξη για τις θεσεις 3-6.)
II 1900 - - - 1 1 -
III 1904 1 - 1 - - -
- 1906* 9 20 13 7 8 12 (Με επιφυλαξη για τις θεσεις 2-6.)
IV 1908 - 3 1 1 - 1
V 1912 1 - 1 2 3 2
VI 1916**
VII 1920 - 1 - 2 - -
VIII 1924 1 - - - - -
IX 1928 - - - - - -
X 1932 - - - - 3 -
XI 1936 - - - 1 - 2
XII 1940**
XIII 1944**
XIV 1948 - - - - - 1
XV 1952 - - - - - 2
XVI 1956 - - 1 - - -
XVII 1960 1 - - - - -
XVIII 1964 - - - - - -
XIX 1968 - - 1 3 1 -
XX 1972 - 2 - - 1 1
XXI 1976 - - - ; ; ;
XXII 1980 1 - 2 ; ; ;
XXIII 1984 - 1 1 ; ; ;
XXIV 1988 - - 1 ; ; ;
XXV 1992 2 - - ; ; ;
XXVI 1996 4 4 - 4 3 3
XXVII 2000 4 6 3 2 4 5
XXVIII 2004

* = Μεσολυμπιάς (εκτος σειρας), Αθηνα 1906. (Δεν αναγνωρίζεται από την ΔΟΕ.)
** = Ανολυμπιάς (δεν διεξήχθη).

Αναλυτικα:

Ι) ΑΘΗΝΑ 1896
=============
Χρυσα
-----
1. Λουης Σπυριδων στιβος: μαραθωνιος δρομος
2. Μητροπουλος Ιωαννης γυμναστικη: κρικοι
3. Ανδριακοπουλος Νικολαος γυμναστικη: αναρριχησις επι καλω
4. Μαλοκινης Ιωαννης κολυμβηση: 100 m ναυτων
5. Κωνσταντινιδης Αριστ. ποδηλασια: δημοσιος δρομος 87 km
6. Γεωργιαδης Ιωαννης ξιφασκια: σπαθη
7. Πύργος Λεωνίδας ξιφασκια: ξιφος ασκησεως οπλοδιδασκαλων
8. Καρασεβδας Παντελης σκοποβολη: οπλο γκρα απο 200 m
9. Φραγκουδης Ιωαννης σκοποβολη: πιστολι απο 30 m
10. Ορφανιδης Γεωργιος σκοποβολη: πολεμικο οπλο απο 300 m

Αργυρα
------
1. Βασιλακος Χαριλαος στιβος: μαραθωνιος δρομος
2. Παρασκευοπουλος Παναγιωτης στιβος: δισκοβολια
3. Γκουσκος Μιλτιαδης στιβος: σφαιροβολια
4. Τσιτας Γεωργιος παλη ελληνορωμαϊκη
5. Ξενακης Θωμας γυμναστικη: αναρριχησις επι καλω
6. ομας Πανελληνιου Γ.Σ.: γυμναστικη: διζυγο ομαδικο
Αθανασοπουλος Σπ.,
Ανδριακοπουλος Ν., Περσακης Π.,
Μητροπουλος Ι., Ξενακης θ.
7. Χωραφας Ευσταθιος κολυμβηση: 100 m
8. Χαζαπης Σπυρίδων κολυμβηση: 100 m ναυτων
9. Πεπανος Αντωνιος κολυμβηση: 500 m
10. Ανδρεου Ιωαννης κολυμβηση: 1200 m
11. Κωλεττης Γεωργιος ποδηλασια: 100 km σε στιβο
12. Νικολοπουλος Σταματιος ποδηλασια: 2000 m
13. Νικολοπουλος Σταματιος ποδηλασια: 333 m
14. Καρακαλος Τηλεμαχος ξιφασκια: σπαθη
15. Φραγκουδης Ιωαννης σκοποβολη: πολεμικο οπλο απο 300 m
16. Ορφανιδης Γεωργιος σκοποβολη: πιστολι απο 30 m
17. Παυλιδης Παναγιώτης σκοποβολη: οπλο γκρα απο 200 m
18. Κασδαγλης Διονυσιος αντισφαιριση: αγωνας απλος κυρίων
19. Κασδαγλης Διονυσιος, αντισφαιριση: αγωνας διπλος κυρίων
Πετροκοκκινος Δημητριος

Χαλκινα
-------
1. Μπελοκας Σπυριδων στιβος: μαραθωνιος δρομος <-- αμφισβητούμενο από την ΔΟΕ
2. Γολεμης Δημητριος στιβος: δρομος 800 m
3. Βερσης Σωτηριος στιβος: δισκοβολια
4. Παπασιδερης Γεωργιος στιβος: σφαιροβολια
5. Περσακης Ιωαννης στιβος: αλμα τριπλουν
6. Δαμασκος Αγγελος στιβος: αλμα επι κοντω
7. Νικολοπουλος Αλεξανδρος αρση βαρων: με το ενα χερι
8. Βερσης Σωτηριος αρση βαρων: με τα δυο χερια
9. Χριστοπουλος Στεφανος παλη ελληνορωμαϊκη
10. ομας Εθνικου Γ.Σ.: γυμναστικη: διζυγο ομαδικο
Χρυσαφης Ι., Καρβελας Φ.,
Λουνδρας Δ.
11. Χωραφας Ευσταθιος κολυμβηση: 500 m
12. Δριβας Δημήτριος κολυμβηση: 100 m ναυτων
13. Χωραφας Ευσταθιος κολυμβηση: 1200 m
14. Παρασκευοπουλος Γεωργιος ποδηλασια: δρομος 12 ωρων
15. Μαυρομιχαλης-Πιερρακος ξιφασκια: ξιφος ασκησεως
Περικλης
16. Τρικουπης Νικολαος σκοποβολη: οπλο γκρα απο 200 m
17. Μωράκης Νικόλαος σκοποβολη: περιστροφο υπηρεσιας απο 25 m
18. Περσακης Πετρος γυμναστικη: κρικοι <-- αμφίβολο
19. Πετμεζάς Αριστόβουλος γυμναστική <-- αμφίβολο

ΙΙ) ΠΑΡΙΣΙ 1900
===============
ΙΙΙ) ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ 1904
==========================
Χρυσο
-----
1. Κακουσης Περικλης αρση βαρων: με τα δυο χερια

Χαλκινο
-------
1. Γεωργαντας Νικολαος στιβος: δισκοβολια

Μεσολυμπιάς - ΑΘΗΝΑ 1906
=========================
Χρυσα
-----
1. Γεωργαντας Νικολαος στιβος: λιθοβολια
2. Τοφαλος Δημητριος αρση βαρων: με τα δυο χερια
3. Αλιπραντης Γεωργιος γυμναστικη: αναρριχησις επι καλω
4. Αλιπραντης Νικολαος γυμναστικο πενταθλο
5. Γεωργιαδης Ιωαννης ξιφασκια: σπαθη
6. Ορφανιδης Γεωργιος σκοποβολη: περιστροφο ελευθερο απο 50 m
7. Σκαρλατος Κωνσταντινος σκοποβολη: πιστολι ακριβειας με παραγγελμα απο 25 m
8. Σημηριωτου Εσμέ αντισφαιριση: αγωνας απλος κυριών
9. ομας κεντρικου κωπηλασια: Α' λεμβοι πολεμικου ναυτικου
προγυμναστηριου Πορου: 16 ερετων, 3000 m με πηδαλιουχο
Αγριμης Ι., Βελλιωτης Π., Γεωργας Ι.,
Δριβας Αν., Καισαρεας Ι., Κακουσης Δ., Καραγκιοζης Π., Κεφαλας Κ.,
Λαφιωτης Ε., Λουκας Ι., Μιχας Ις., Μουρατης Μ., Τσιριγωτακης Χ., Σωκος Μ.

Αργυρα
------
1. Γεωργαντας Νικ. στιβος: ελληνικη δισκοβολια
2. Γεωργαντας Νικ. στιβος: ελευθερη δισκοβολια
3. Αλιπραντης Γεωργ. γυμναστικο πενταθλο
4. Αναστασογλου θ. γυμναστικο πενταθλο
5. Ακεστοριδης Νικ. γυμναστικο πενταθλο
6. Δεσποτοπουλος Ματθ. γυμναστικο πενταθλο
7. Πολακης Α. γυμναστικο πενταθλο
8. Πολακης Α. γυμναστικο εξαθλο
9. εθνικη ομας διελκυστινδα
10. Ραϊσης Ιωαν. ξιφασκια: σπαθη οπλοδιδασκαλων
11. εθνικη ομας ξιφασκια: σπαθη
12. Θεοφιλακης Αλεξ. σκοποβολη: περιστροφο στρατιωτικο απο 20 m
13. Μεταξας Αναστασιος σκοποβολη: βολη κατα διπλων πηλινων δισκων
14. Μπαλης Ιωαν. αντισφαιριση: αγωνας απλος κυρίων
15. Κασδαγλης ξεν. αντισφαιριση: αγωνας διπλος κυρίων
16. Μαρινου Σοφια αντισφαιριση: αγωνας απλος κυριών
17. Μαρινου Σοφια, αντισφαιριση: αγωνας διπλος μικτος
Σημηριωτης Γεωργ.
18. ομας θωρηκτου "Υδρα" κωπηλασια: Α' λεμβοι πολεμικου ναυτικου
16 ερετων, 3000 m
19. ομας θωρηκτου "Σπετσαι" κωπηλασια: εξακωποι λεμβοι πολεμικου ναυτικου,
2000 m
20. ομας Σμυρνης: ποδοσφαιρο
Ζορμπας Χρ., Γεωργιαδης Ιω.,
Κορδογιαννης Τρ., Σακορραφος Μαρκ.

Χαλκινα
-------
1. Δωριζας Μιχαηλ στιβος: λιθοβολια
2. Διακιδης Θεμ. στιβος: αλμα εις υψος
3. Σπετσιωτης Κωνστ. στιβος: βαδην 1500 m
4. Σαριδακης Γεωργ. στιβος: βαδην 3000 m
5. Κοζανιτας Κωνστ. γυμναστικη: αναρριχησις επι καλω
6. Ραϊσης Ιωαν. ξιφασκια: ξιφος τριγωνικο οπλοδιδασκαλων
7. Σκοταδης Γεωργ. σκοποβολη: περιστροφο στρατιωτικο απο 20 m
8. Ραγκαβης-Ριζος Αριστ. σκοποβολη: περιστροφο ελευθερο απο 25 m
9. Ραγκαβης-Ριζος Αριστ. σκοποβολη: περιστροφο ελευθερο απο 50 m
10. Πασπατη Ν. Ευφροσυνη αντισφαιριση: αγωνας απλος κυριών
11. Ματσα Ασπασια, αντισφαιριση: αγωνας διπλος μικτος
Κασδαγλης Ξεν.
12. ομας θωρηκτου "Υδρα" κωπηλασια: εξακωποι λεμβοι πολεμικου ναυτικου, 2000 m
13. ομας Θεσσαλονικης ποδοσφαιρο

ΙV) ΛΟΝΔΙΝΟ 1908
================
Αργυρα
------
1. Τσικλητηρας Κωνσταντινος στιβος: αλμα εις μηκος ανευ φορας
2. Τσικλητηρας Κωνσταντινος στιβος: αλμα εις υψος ανευ φορας
3. Δωριζας Μιχαηλ στιβος: ελευθερος ακοντισμος

Χαλκινο
-------
1. Μεταξας Αναστασιος σκοποβολη: βολη κατα πηλινων δισκων

V) ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 1912
=================
Χρυσο
-----
1. Τσικλητηρας Κωνσταντινος στιβος: αλμα εις μηκος ανευ φορας

Χαλκινο
-------
1. Τσικλητηρας Κωνσταντινος στιβος: αλμα εις υψος ανευ φορας

VΙ) ΒΕΡΟΛΙΝΟ 1916 - Δεν διεξηχθη
================================
VΙΙ) ΑΜΒΕΡΣΑ 1920
=================
Αργυρο
------
1. Βρασιβανοπουλος Αλ., σκοποβολη: περιστροφο απο 30 m
Θεοφιλακης Ιω.,
Θεοφιλακης Αλεξ., Μωραϊτινης Γ.,
Σαππας Ιασων, Βαφιαδης Γ.

VΙΙΙ) ΠΑΡΙΣΙ 1924
=================
Χρυσο
-----
1. Δημητριαδης Κωνσταντινος διαγωνισμος καλων τεχνων: γλυπτικη
("Δισκοβολος")

ΙΧ) ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 1928
===================
Χ) ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1932
====================
ΧΙ) ΒΕΡΟΛΙΝΟ 1936
=================
ΧΙΙ) ΕΛΣΙΝΚΙ 1940 - Δεν διεξηχθη
================================
ΧΙΙΙ) 1944 - Δεν διεξηχθη
=========================
ΧΙV) ΛΟΝΔΙΝΟ 1948
=================
ΧV) ΕΛΣΙΝΚΙ 1952
================
ΧVΙ) ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 1956
===================
Χαλκινο
-------
1. Ρουμπανης Γεωργιος στιβος: αλμα επι κοντω

ΧVΙΙ) ΡΩΜΗ 1960
===============
Χρυσο
-----
1. Α.Β.Υ. Διάδοχος Κωνσταντίνος, ιστιοπλοΐα: σκάφη Dragon
Εσκιτζόγλου Οδυσσεύς,
Ζαΐμης Γεώργιος

ΧVΙΙΙ) ΤΟΚΥΟ 1964
=================
ΧΙΧ) ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ 1968
==========================
Χαλκινο
-------
1. Γαλακτοπουλος Πετρος παλη ελληνορωμαϊκη: 70 kg

ΧΧ) ΜΟΝΑΧΟ 1972
===============
Αργυρα
------
1. Γαλακτοπουλος Πετρος παλη ελληνορωμαϊκη: 74 kg
2. Χατζηπαυλης Ηλιας ιστιοπλοϊα: σκαφη Finn

ΧΧΙ) ΜΟΝΤΡΕΑΛ 1976
==================
ΧΧΙΙ) ΜΟΣΧΑ 1980
================
Χρυσο
-----
1. Μηγιακης Στελιος παλη ελληνορωμαϊκη: 62 kg

Χαλκινα
-------
1. Χατζηιωαννιδης Γεωργιος παλη ελευθερα: 62 kg
2. Μπουντουρης Αναστασιος, ιστιοπλοϊα: σκαφη Soling
Γαβριλης Σωτηριος,
Ραπανακης Αριστ.

ΧΧΙΙΙ) ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1984
========================
Αργυρο
------
1. Θανοπουλος Δημητριος παλη ελληνορωμαϊκη: 82 kg

Χαλκινο
-------
1. Χολιδης Χαραλαμπος παλη ελληνορωμαϊκη: 57 kg

ΧΧΙV) ΣΕΟΥΛ 1988
================
Χαλκινο
-------
1. Χολιδης Χαραλαμπος παλη ελληνορωμαϊκη: 57 kg

ΧΧV) ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 1992
===================
Χρυσα
-----
1. Δημας Πυρρος αρση βαρων: 82,5 kg
2. Πατουλιδου Βουλα στιβος: δρομος 100 m μετ' εμποδιων

ΧΧVΙ) ΑΤΛΑΝΤΑ 1996
==================
Χρυσα
-----
1. Δημας Πυρρος αρση βαρων: 83 kg
2. Κακιασβιλης Ακακιος αρση βαρων: 99 kg
3. Μελισσανιδης Ιωαννης γυμναστικη ενοργανος: ασκησεις εδαφους
4. Κακλαμανακης Νικολαος ιστιοπλοϊα: ιστιοσανιδες Mistral

Αργυρα
------
1. Σαμπανης Λεωνιδας αρση βαρων: 59 kg
2. Λεωνιδης Βαλεριος αρση βαρων: 64 kg
3. Κοκκας Λεωνιδας αρση βαρων: 91 kg
4. Μπακογιαννη Νικη στιβος: αλμα εις υψος

[4οι: Τζελιλης Γεωργιος (αρση βαρων), Μητρου Βικτωρ (αρση βαρων), Μπουντουρης
Αναστασιος, Μπουκης Δημητριος (ιστιοπλοϊα), Ξανθου Νικη (στιβος: αλμα εις
μηκος)
5οι: εθνικη ομας (καλαθοσφαιριση), Ποικιλιδης Παναγιωτης (παλη ελευθερα),
Βασδεκη Ολγα (στιβος: αλμα τριπλουν)
6οι: εθνικη ομας (υδατοσφαιριση), Κωνσταντινιδης (παλη), Παπακωστας Λαμπρος
(στιβος: αλμα εις υψος)]

ΧΧVΙΙ) ΣΙΔΝΕΥ 2000
==================
Χρυσά
-----
1. Δήμας Πύρρος άρση βαρών: 85 kg
2. Κακιασβίλης Ακάκιος άρση βαρών: 94 kg
3. Μουρούτσος Μιχαήλ τάε κβο ντο
4. Κεντέρης Κωνσταντίνος στίβος: 200 m

Αργυρά
------
1. Σαμπάνης Λεωνίδας άρση βαρών: 62 kg
2. Μήτρου Βίκτωρ άρση βαρών: 77 kg
3. Ταμπάκος Δημοσθένης γυμναστική ενόργανος: κρίκοι
4. Θάνου Κατερίνα στίβος: 100 m
5. Κελεσίδου Αναστασία στίβος: δισκοβολία
6. Μανιάνι-Τζελίλη Μιρέλλα στίβος: ακοντισμός

Χάλκινα
-------
1. Χατζηιωάννου Ιωάννα άρση βαρών: 63 kg
2. Καρντάνοφ Αμιράν πάλη ελευθέρα: 54 kg
3. εθνική ομάς: ρυθμική γυμναστική
Πανταζή Κλέλια, Πολάτου Άννα,
Χριστοδούλου Εύα, Αϊδινλή Ειρήνη, Καρυάμη Χαρά, Γεωργάτου Μαρία

[4οι: εθνική ομάς (ποδηλασία, Ολυμπιακό σπριντ), Θάνος Κων. (πάλη ελληνορωμαϊκή)
5οι: Ουζλιάν Τιγκράν (πυγμαχία), Τσικούνα Στέλλα (στίβος: δισκοβολία),
Αθανασοπούλου Αρετή (τάε κβο ντο), Ξανθόπουλος Αφταντίλ (πάλη ελευθέρα),
[Νικολαΐδης Αλέξανδρος (τάε κβο ντο) <-- τραυματίστηκε στον προημιτελικό]
6οι: Γεωργαλής Δημ. (ποδηλασία), Λεωνίδης Βαλέριος (άρση βαρών),
Αντικατζίδη Χάιντυ (ιππικό τρίαθλο), Γκατσιούδης Κων. (στίβος: ακοντισμός),
Κακλαμανάκης Νικόλαος (ιστιοπλοΐα: ιστιοσανίδες Mistral)]

ΧΧVΙΙΙ) ΑΘΗΝΑ 2004

"ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ":ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

“Αρχαία ελληνική γλώσσα”: Υπερηφάνεια και αδιαφορία

(Του Ευάγγελου Ζαχαράκη κλασικού φιλολόγου)

Υπερηφάνεια και δέος είναι τα συναισθήματα που με διακατέχουν, όταν βλέπω τον Ζισκάρ Ντεστέν ν’ απαγγέλει σε αρχαία ελληνική διάλεκτο στους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης αποσπάσματα από τον “Επιτάφιο” του Θουκυδίδη.

Ντροπή και προβληματισμό αισθάνομαι όμως όταν αντικρίζω τους μελλοντικούς ταγούς αυτής της χώρας, τους μαθητές ν’ αρνούνται περιφρονητικά την επαφή με την αρχαία ελληνική σκέψη.

Στις φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις, 35.000 περίπου υποψήφιοι για τα Πανεπιστήμια της χώρας κλήθηκαν να εξεταστούν στο μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Καλούμενοι ν’ απαντήσουν σε απλά ερωτήματα που αφορούσαν στον “Επιτάφιο” του Θουκυδίδη, μόνο το 13,5% κατάφερε να επιτύχει βαθμολογία, υψηλότερη του 15, ενώ το 57% κινήθηκε κάτω από την βάση. Παρόμοια είναι η εικόνα και στην Β’ τάξη του Λυκείου όπου οι μαθητές όλων των κατευθύνσεων εξετάστηκαν στο μάθημα με ελάχιστα τα άριστα γραπτά και πολλά κάτω του 10.

Ακόμη περισσότερη ανησυχία όμως προκαλεί η άποψη που τρέφουν οι περισσότεροι μαθητές για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών. “Γιατί να διδάσκομαι αρχαία; Δεν θα μου χρησιμεύσουν σε τίποτα στο μέλλον” υποστηρίζουν οι περισσότεροι.

Πολλοί θεωρούν απώλεια χρόνου τη διδασκαλία του μαθήματος, ειδικά όσοι στοχεύουν σε σχολές της νέας τεχνολογίας. Ετσι, το μάθημα αντιμετωπίζεται με απαξίωση και απόρριψη, ενώ αποσιωπούνται ή δεν καθίστανται αντιληπτά τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο μαθητής μέσα από την ενασχόλησή του με τον αρχαίο ελληνικό λόγο.

Τα αρχαία ελληνικά δεν αποτελούν ξενόγλωσσο μάθημα με το οποίο μπορεί να εξοικειωθεί κάποιος μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.

Η προφορική ή γραπτή παραγωγή αρχαίου ελληνικού λόγου είναι μια διαδικασία που απαιτεί πολύχρονη και επίπονη ενασχόληση με το αντικείμενο προκειμένου να επιτευχθεί.

Δεν είναι όμως αυτός ο στόχος. Δεν μαθαίνουμε να μιλάμε αρχαία ελληνικά, δεν θα συναντήσουμε σίγουρα κάποιο πρόγονό μας, ώστε να πρέπει να συνεννοηθούμε μαζί του.

Η επαφή με την αρχαία ελληνική γλώσσα είναι παράθυρο στο αρχαίο ελληνικό μεγαλείο. Αποτελεί πρόσβαση στα διανοήματα, τις αρχές, τα συναισθήματα και τον ηθικό πλούτο του αρχαίου ελληνικού κόσμου.

Είναι η επαφή με το πνεύμα των ανθρώπων που πριν από δυόμισι χιλιάδες χρόνια χάραξαν μια λαμπρή πολιτισμική πορεία που αποτελεί για τους μεταγενέστερους αντικείμενο θαυμασμού και μίμησης. Είναι μια ευκαιρία αυτοβελτίωσης και ανάπτυξης μέσω της μελέτης του παρελθόντος. Είναι τρόπος ζωής.

Ο αρχαίος ελληνικός λόγος με την πολυπλοκότητα και τον λεξιλογικό πλούτο που διαθέτει, αποτελεί ένα πεδίο γοητευτικής εξερεύνησης που θέλγει κάθε αποφασισμένο να μυηθεί και να διεξέλθει τα δαιδαλώδη μονοπάτια του. Η προσπάθεια αποδόμησής του, το “ξεκλείδωμα” των νοημάτων και των γλωσσικών γρίφων, το διερευνητικό “ταξίδι” σ’ ένα λεκτικό “ωκεανό”, οξύνει το νου και την φαντασία, διαμορφώνει τρόπο σκέψης και κριτικής, ηρεμεί και τονώνει.

Και όμως, ο τεράστιος αυτός πλούτος αντιμετωπίζεται σήμερα από τους μαθητές με αδιαφορία και απαξίωση. Η επαφή τους με το μάθημα από την πρώτη τάξη του Γυμνασίου με τον τρόπο που γίνεται μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια, κρίνεται εντελώς ανεπιτυχής.

Το παιδί, στην ηλικία αυτή δεν διαθέτει την ωριμότητα και την κατάλληλη ψυχοσύνθεση που θα του επιτρέψει να αντιμετωπίσει με ενδιαφέρον και ζήλο τα αρχαία ελληνικά, έτσι όπως τουλάχιστον παρουσιάζονται στα σχολικά βιβλία.

Η πρώτη επαφή του με τον αρχαίο ελληνικό λόγο θα πρέπει να είναι αναγνωριστική και ομαλή με στόχο να προσελκύει τον μαθητή και όχι να του παρουσιάζει ψυχρούς γραμματικούς τύπους και άχρωμους συντακτικούς κανόνες. Ταυτόχρονα ο ρόλος του φιλολόγου δεν περιορίζεται μόνο στο συγνό διδακτικό μέρος.

Ο καθηγητής είναι εκείνος που μυεί σταδιακά το μαθητή στα μυστικά της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας εξάπτοντας το ενδιαφέρον, τροφοδοτώντας την διάθεσή του για έρευνα, θέτοντας προοπτικές και στόχους. Είναι αυτός που κάνει το μαθητή ν’ αντιμετωπίζει με σεβασμό και αγάπη το αντικείμενο και να αισθάνεται υπερηφάνεια γι’ αυτό που δημιούργησαν οι προγόνοι του.

Δεν είναι τυχαίο που όλοι σχεδόν οι λαοί και μάλιστα οι πνευματικοί και πολιτικοί τους ιθύνοντες τρέφουν βαθύτατη εκτίμηση και στέκονται ευλαβικά με θαυμασμό μπροστά στο αρχαίο ελληνικό δημιούργημα.

Δεν είναι τυχαίο που το συγγραφικό έργο του Θουκυδίδη, χιλιάδες χρόνια μετά, γίνεται σημείο αναφοράς σε συζητήσεις πολιτικού, κοινωνικού, οικονομικού και στρατιωτικού περιεχομένου.

Δεν είναι ακόμη τυχαίο το ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα , αλλά και η νέα ελληνική που αποτελεί προέκτασή της, κατέχει περίοπτη θέση στην παγκόσμια γλωσσολογική επιστήμη.

Γι’ αυτή την γλώσσα θα πρέπει να αισθανόμαστε υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη συνειδητοποιώντας πως η διαφύλαξή της συνεπάγεται την πολιτισμική μας ακεραιότητα και αντιλαμβανόμενοι πως η καλλιέργειά της αποτελεί την ασφαλέστερη θωράκιση του έθνους μας μέσα σε καιρούς επικίνδυνων ανακατατάξεων και αλλαγών.

VIDEO 1 (MADE IN GREECE)

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ

Λαμόγιο...

Η λέξη "λαμόγιο" σημαίνει εξαπατώ κάποιον (συχνά και εξαφανίζομαι) ή δεν εμφανίζομαι, δεν πηγαίνω κάπου, ενώ είχα συμφωνήσει να πάω.

Π.χ. "Είπαμε στον Βαγγέλη να έρθει στον γάμο αλλά εκείνος την έκανε λαμόγιo".

Η λέξη είναι αβέβαιου ετύμου και πιθανολογείται ότι προέρχεται από την ισπανική έκφραση "la moya" που σημαίνει "η τάδε".


Τα εξ αμάξης...
('Ακουσα / Του-Της είπα / Έσυρα...) τα εξ αμάξης

Τα εξ αμάξης (υβριστικά λόγια) είναι λόγια τα οποία απευθύνονται με έντονο επιτιμητικό τρόπο προς κάποιον. Του έψαλε (του έσυρε) τα εξ αμάξης: "τον περιέλουσε με βρισιές και αισχρολογίες".

Η φράση προήλθε από τα πειράγματα και τα φαιδρολογήματα, τα οποία εκστόμιζαν οι Αθηναίες από τις άμαξες που τις έφερναν από την Ελευσίνα στην Αθήνα, όταν τελείωναν τα Ελευσίνια Μυστήρια.

Οι φράσεις: "ώσπερ εξ αμάξης" του Δημοσθένη "Περί του Στεφάνου, 122" ή "τα εκ των αμαξών σκώμματα, επί των απαρακαλύπτως σκωπτόντων" από το λεξικό της Σούδας, ήταν παροιμιώδεις ήδη από την αρχαιότητα.


Χαφιές & Ρουφιάνος & Σπιούνος

Η λέξη χαφιές προέρχεται από την τουρκική 'hafiye' και σημαίνει: 'κατάσκοπος, μυστικός πράκτορας' και κατ' επέκταση: 'σπιούνος-ρουφιάνος'.
Η πράξη του χαφιέ και το καθεστώς που δημιουργείται είναι ο επικαλούμενος 'χαφιεδισμός'.

'Ρουφιάνος' είναι ο 'προαγωγός, μαστρωπός' και κατά συνεκδοχή 'το πρόσωπο που διαβάλλει, συκοφαντεί κάποιον'.
Η λέξη προέρχεται από την ιταλική 'ruffiano'.

Ο 'σπιούνος' προέρχεται από το ιταλικό 'spione' και σημαίνει 'κατάσκοπος, πράκτορας'.
Στη Ελληνική, ο σπιούνος είναι πρόσωπο που παρακολουθεί τις κινήσεις των άλλων και τις αναφέρει σε όποιον τυχόν ενδιαφέρεται. Συνήθως σε πρόσωπο που ασκεί εξουσία, με υλικό αντάλλαγμα, για να αποκτήσει την εύνοιά του, είτε από κακοήθεια.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι οι Έλληνες ως λαός όταν είναι για κακόσημες λέξεις δεν μαγαρίζουμε τις ελληνικές αλλά καταφεύγουμε σε δάνεια, κυρίως από την Τουρκική, την Ιταλική, αλλά και την Γερμανική γλώσσα.

Έτσι οι λέξεις έχουν και τη βιωματική φόρτιση των αντίστοιχων περιόδων της ελληνικής ιστορίας.


Κουλουβάχατα

Η μεγάλη αναστάτωση, το μπέρδεμα. Η λέξη 'κουλουβάχατα' προέρχεται από την Αραβική έκφραση 'Kullu Wahad' η οποία σημαίνει "όλα ένα".

Η λέξη διαδόθηκε από τον τίτλο πολιτικού φυλλαδίου του Θ.Ι.Κολοκοτρώνη, εγγονού του ήρωα της Επανάστασης, "Η κουλουβάχατα ή αι φύρδην μίγδην σημεριναί ιδέαι".


Χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει

Η λέξη 'Κολαούζος' προέρχεται από την Τουρκική Kilavuz και σημαίνει τον οδηγητή, τον οδηγό.

Χωριό λοιπόν που φαίνεται δεν χρειάζεται οδηγό για να σε πάει. Σε κάτι δηλαδή που είναι φανερό και αυταπόδειχτο δεν χρειάζεται κολαούζος.

Η ομοιότητα της λέξης με την κόλα και το ρήμα κολλάω οδήγησε στη λανθασμένη χρήση της: 'Τί μου κόλλησες έτσι σαν τον κολαούζο. Πήγαινε παραπέρα.' ή 'Η Δέσποινα δεν πάει πουθενά χωρίς τον κολαούζο της'.


Νταλαβέρι ή Νταραβέρι

Η λέξη προέρχεται απο το ιταλικό 'δούναι και λαβείν', "dare-avere" και αρχικά σήμαινε την εμπορική σχέση και συναλλαγή οποιασδήποτε μορφής.

Στη συνέχεια η σημασία της λέξης διευρύνθηκε σημαίνοντας, κατ' επέκταση, κοινωνική σχέση κι επαφή.

Έτσι, το 'νταραβέρι' κατέληξε να χρησιμοποιείται συχνά για να δηλώσει συναισθηματικές ή ερωτικές σχέσεις.


Ντιμπέιτ (debate), δημόσιος διάλογος ή τηλεμαχία;

Μπορεί η ελληνική γλώσσα να βρίθει λέξεων, όταν όμως έρχεται η στιγμή να τις χρησιμοποιήσουμε μάς φαίνονται 'λίγες'.

Τί ποιό φυσικό από το να αποκληθεί το 'ντιμπέιτ' διάλογος. Όχι, φίλες και φίλοι, δεν μας είναι αρκετό, ούτε καν το δημόσιος διάλογος δεν φτάνει στους απαιτητικότατους καθημερινούς ομιλητές της Ελληνικής.

Έτσι επιστρατεύονται ξένες λέξεις για να αποδώσουν ό,τι πιο θεμελιώδες στην ελληνική γλώσσα και σκέψη, τον διάλογο.

Η λέξη ντιμπέιτ προέρχεται από το αγγλικό debate και σημαίνει τον δημόσιο διάλογο. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε σωρηδόν για να περιγράψει τις τηλεοπτικές αναμετρήσεις των Αμερικανών προέδρων και έγινε μόδα (του συρμού ελληνιστί).

Το 'debate' προέρχεται από το λατινικό ρήμα 'battuo' το οποίο σημαίνει 'χτυπώ, καταφέρω χτύπημα'. Από το 'battuo' προήλθε το γαλλικό 'debattre' εξ ου και το 'debate'.

Η πιο δόκιμη λέξη για την 'τηλεμαχία' των πολιτικών αρχηγών είναι ίσως ο (τηλεοπτικός) διάλογος, ο οποίος σημαίνει 'συζητώ με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα', ό,τι ακριβώς κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί.

Η ακολουθία των μονολόγων, των λόγων και των αντιλόγων συνιστούν τον πολιτικό δημόσιο διάλογο, ο οποίος θα έπρεπε να χρησιμοποιείται στα Ελληνικά αντί του όρου 'debate'.


Βάρεσε (έσκασε) κανόνι...

Όταν κάποιος έμπορος πτώχευε στα χρόνια της τουρκοκρατίας, βαρούσαν κανονιά για να το πληροφορηθούν οι πιστωτές του. Συγκεκριμένα "έριχναν κανονιά" (topu atmak) κι έτσι μάθαιναν όλοι το πάθημά του.

ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Επιφωνήματα και φράσεις επιδοκιμασίας

"Ίθι, καλλίδρομε", εμπρός καλλίδρομε

"Ίθι, μεγάλε", εμπρός μεγάλε

"Τήνελλα, καλλίνικοι", έκφραση που έλεγαν στους νικητές κατά την επίδοση του έπαθλου

"Εύ γε, νικητά", μπράβο νικηταρά

"Ευοί, ωκύποδα", μπράβο γοργοπόδαρε

"Ζήθι της πόλεώς μας, πρωταθλητά και ευεργέτα"

"Ζήτωσαν οι ήρωές μας", ζήτω στους ήρωές μας

"Τήνελλα, καλλίνικε"

Επιφωνήματα και φράσεις αποδοκιμασίας

"Ουαί, ουαί", ου!

"παπαί, παπαί, απαπαπαπαί", που (φτου)!

"Φευ νυκτιπαταιπλάγιε αθλητά", φύγε (εγκατάλειψε), αθλητή, που κατά τη διάρκεια της νύχτας περπατάς σε πλάγιες οδούς

"ιώ, ιώ, ιώ", ουουού!

"ιού, ιού", βρε ού!

"'Aγαν βαρύς ο στίβος", πολύ δύσκολο το αγώνισμα, προτροπή για εγκατάλειψη

ΤΟ ΧΡΗΜΑ

Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος
κακὸν νόμισμ' ἔβλαστε.
Τοῦτο καὶ πόλεις πορθεῖ, τόδ' ἄνδρας ἐξανήστισιν δόμων,
τόδ' ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ' ἴστασθε βροτῶν πανουργίας δ' ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι.
Σοφοκλέους, Ἀντιγόνη, στ. 295-301

Τίποτε δεν φύτρωσε ανάμεσα στους ανθρώπους κακό, όσο το χρήμα.

Αυτό και πόλεις ρίχνει και ανθρώπους ξεσπιτώνει και το μυαλό τρελαίνει και το κάνει να σκέφτεται αισχρά πράγματα.

Αυτό στρέφει το μυαλό των ανθρώπων στις πανουργίες και τους ωθεί στην ασέβεια, ό,τι κι αν κάνουν.

(Ελεύθερη Απόδοση)