Ποτέ ξανά κίτρινα δόντια

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2007

ΜΕΤΡΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ 1 ΕΩΣ ΤΟ 20 ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Από αραβικά ψηφία σε ελληνικά απόλυτα αριθμητικά

1= ἕν
[Διαφορετικό για το κάθε γένος: εἷς, μία, ἕν]

2= δύο

3= τρία
[και τρεῖς για το αρσενικό και το θηλυκό]

4= τέσσαρα
[και τέσσαρες για το αρσενικό και το θηλυκό]

5= πέντε

6= ἕξ

7= ἑπτά

8= ὀκτώ

9= ἐννέα

10= δέκα

11= ἕνδεκα

12= δώδεκα

13= τρία (τρεῖς) καὶ δέκα

14= τέσσαρα (τέσσαρες) καὶ δέκα

15= πέντε καὶ δέκα

16= ἑκκαίδεκα

17= ἑπτακαίδεκα

18= ὀκτωκαίδεκα

19= ἐννεακαίδεκα

20= εἴκοσι(ν)

Δεν υπάρχουν σχόλια: