Ποτέ ξανά κίτρινα δόντια

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2007

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ


Ο ΓΡΑΙΚΟΣ, O ΕΛΛΗΝΑΣ, Ο ΜΑΚΗΔΟΝΑΣ KAI Ο ΜΑΓΝΗΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ !!!

Σύμφωνα με τον Ησίοδο, έναν από τους αρχαιότερους συγγραφείς του κόσμου, ο Γραικός, o Έλληνας, ο Μάγνης και ο Μακηδόνας ήσαν μια οικογένεια, παιδιά του Δία και της Πανδώρας, κόρης του Δευκαλίωνα, του μοναδικού ανθρώπου που επέζησε μέσα σε μια λάρνακα ύστερα από ένα κατακλυσμό που έγινε επί εποχής του, πρβ:

«Κι η κόρη στον οίκο του ευγενή Δευκαλίωνα,

η Πανδώρα με τον πατέρα Δία, τον οδηγό των Θεών όλων,

σμιγμένη στην αγάπη γέννησε το χαιρομαχητή Γραικό.

Η ίδια συλλαμβάνουσα από το Δία γέννησε στον κεραυνόχαρο

δυο γιους, τον Μάγνητα και το Μακηδόνα το αλογόχαρο,

που κατοικούσαν στα δώματα γύρω από την Πιερία και τον Όλυμπο.

Και από το Μάγνη γενήθηκαν ο Δίκτος και ο αντίθεος Πολυδέκτης

Και από τον Έλληνα το φιλοπόλεμο βασιλιά γεννήθηκαν

ο Δώρος κι ο Ξούθος και ο αλογόχαρος Αίολος.

(Ησίοδος, Γυναικών κατάλογος ή Ηοίαι 1-6, μετάφραση εκδόσεις «Κάκτος»)

Περισσότερα βλέπε:

Α) «Το όνομα, το έθνος και η καταγωγή των Ελλήνων»,

Β) Ψεύδη – αίσχη που λέγονται για τους Μακεδόνες.

Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη (Γένεση) , οι Έλληνες όπως και οι υπόλοιποι άλλοι λαοί είναι απόγονοι του Νώε, δηλαδή του ανθρώπου που μαζί με τη γυναίκα του διασώθηκαν μέσα σε κιβωτό ύστερα από τον κατακλυσμό που έγινε επί της εποχής τους. Λέει επίσης ότι η Μακεδονία λέγεται Χεττειείμ στα εβραϊκά και οι Μακεδόνες είναι Έλληνες, πρβ: «Και ἐγένετο μετά το πατάξαι ᾿Αλέξανδρον τον Φιλίππου τον Μακεδόνα, ὃς ἐξῆλθεν ἐκ τῆς γῆς Χεττειείμ, καὶ ἐπάταξε τὸν Δαρεῖον βασιλέα Περσῶν καὶ Μήδων καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ πρότερος ἐπὶ τὴν ῾Ελλάδα. καὶ συνεστήσατο πολέμους πολλοὺς καὶ ἐκράτησεν ὀχυρωμάτων πολλῶν καὶ ἔσφαξε βασιλεῖς τῆς γῆς· καὶ διῆλθεν ἕως ἄκρων τῆς γῆς καὶ ἔλαβε σκῦλα πλήθους ἐθνῶν. καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ὑψώθη, καὶ ἐπήρθη ἡ καρδία αὐτοῦ. καὶ συνήγαγε δύναμιν ἰσχυρὰν σφόδρα καὶ ἦρξε χωρῶν καὶ ἐθνῶν καὶ τυράννων, καὶ ἐγένοντο αὐτῷ εἰς φόρον. καὶ μετὰ ταῦτα ἔπεσεν ἐπὶ τὴν κοίτην καὶ ἔγνω ὅτι ἀποθνήσκει. καὶ ἐκάλεσε τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς ἐνδόξους τοὺς συντρόφους αὐτοῦ ἀπὸ νεότητος καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἔτι ζῶντος αὐτοῦ. καὶ ἐβασίλευσεν ᾿Αλέξανδρος ἔτη δώδεκα καὶ ἀπέθανε. καὶ ἐπεκράτησαν οἱ παῖδες αὐτοῦ ἕκαστος ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ. και ἐπέθεντο πάντες διαδήματα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν αὐτὸν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν ἔτη πολλὰ καὶ ἐπλήθυναν κακὰ ἐν τῇ γῇ. καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτῶν ρίζα ἁμαρτωλὸς ᾿Αντίοχος ᾿Επιφανής, υἱὸς ᾿Αντιόχου βασιλέως, ὃς ἦν ὅμηρα ἐν τῇ Ρώμῃ· καὶ ἐβασίλευσεν ἐν ἔτει ἑκατοστῷ καὶ τριακοστῷ καὶ ἑβδόμῳ βασιλείας ῾Ελλήνων. (Μακαβαίων, Κεφ. 1 , 1 – 10)

Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει ότι: «Οι Αιγύπτιοι υποστηρίζουν ότι κατά τη γένεση του παντός, οι πρώτοι άνθρωποι δημιουργήθηκαν στην Αίγυπτο και από εκεί διασκορπίστηκαν στα διάφορα μέρη της γης και αυτό επειδή το κλίμα της Αιγύπτου είναι εύκρατο και εξ αιτίας της φύσης (γονιμότητας) του Νείλου….». ( Διόδωρος Σικελιώτης βίβλος 1, 10)

Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει επίσης ότι: «Του Όσιρι γιοι ήσαν ο Ανούβιος και ο Μακεδόνας που ξεχώριζαν για την ανδρεία τους. Φορούσαν στοιχεία από ζώα στον εξοπλισμό τους. Ο Ανούβιος φορούσε σκύλου και ο Μακεδόνας προτομή λύκου……... Ο Όσιρις γυρνώντας τον κόσμο πέρασε από τον Ελλήσποντο στην Ευρώπη. Στη Θράκη σκότωσε τον βασιλιά των βαρβάρων Λυκούργο που εναντιώθηκε στις πράξεις του, ενώ τον Μάρωνα που ήταν γέρος τον άφησε να επιβλέπει την καλλιέργεια των φυτών που είχε εισάγει στη χώρα του και ονομάστηκε Μαρώνεια. Τον γιο του τον Μακεδόνα άφησε βασιλιά στη χώρα που ονομάστηκε απ΄ αυτόν Μακεδονία, ενώ στον Τριπτόλεμο ανέθεσε την επιμέλεια της γεωργίας στην Αττική…..». ( Διόδωρος Σικελιώτης βίβλος 1, 18-20 μετάφραση από τις εκδόσεις «Κάκτος»)

Επομένως και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των αρχαίων Αιγυπτίων η χώρα από τον Ελλήσποντο μέχρι την Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, άρα η χώρα που σήμερα λέγεται Ελλάδα, ονομάζονταν από τους Αιγυπτίους Μακεδονία από το Μακεδόνα, το γιο του βασιλιά της Αιγύπτου Όσιρι και της Ίσιδας, το Μακεδόνα, ο οποίος (ο Μακεδόνας) έγινε βασιλιάς της χώρας αυτής (της Μακεδονίας = Ελλάδας) όταν την κατέκτησαν οι Αιγύπτιοι επί βασιλείας του Όσιρη. Δηλαδή οι Αιγύπτιοι δεν αμφισβητούν την ελληνικότητα της Μακεδονίας, αλλά απλώς λένε ότι αυτοί της έδωσαν το όνομα που έχει. Ωστόσο αυτό δεν πρέπει να είναι σωστό, είναι απλώς μια μυθολογική εξήγηση κάτι ως και η εβραϊκή με το Νωε και τους απογόνους του, γιατί η λέξη Μακεδονία είναι ελληνική, όπως θα δείτε σε επόμενο άρθρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: