Ποτέ ξανά κίτρινα δόντια

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2008

Η ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΤΗΡΟ (332 π.Χ.)

Η μάχη σύμφωνα με τόν Αρριανό

ΑΡΡΙΑΝΟΥ, , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ, , ΒΙΒΛΙΟ Β'

15 ... ... ] Κατόπιν ὁ Ἀλέξανδρος ξεκινώντας ἀπό τῇ Μάραθο κατέλαβε τῇ Βύβλο, , που παραδόθηκε, , καί τῇ Σιδῶνα μετά ἀπό πρόσκληση τῶν ίδιων τῶν Σιδωνίων, , που μισοῦσαν τούς Πέρσες καί τό Δαρείο. . Ἀπό ἐκεῖ , προχώρησε για τήν Τύρο. . Στο δρόμο, , τόν πέτυχαν πρέσβεις τῶν Τυρίων· · τούς είχαν στείλει οἱ συμπολίτες τούς που αποφάσισαν νᾷ κάνουν ό , τι πει ὁ Ἀλέξανδρος . Αὐτός επαίνεσε τήν πόλη καί τούς πρέσβεις ( (γιατί ήταν ἐπιφανείς Τύριοι καί ἀνάμεσά τούς ὁ γιος του βασιλιά τῶν Τυρίων, , Αζέμιλκου, , που ακολουθούσε τῇ θαλάσσια πορεία του Αυτοφραδάτη) ) καί τούς διέταξε νᾷ γυρίσουν πίσῳ καί νᾷ πουν στους συμπολίτες τούς ὅτι θα ἤθελε νᾷ επισκεφτεί τήν Τύρο καί νᾷ θυσιάσει στον Ηρακλή.
16. .
16. Στην Τύρο ὑπάρχει τό πιο παλιό ιερό του Ηρακλή που θυμοῦνται οἱ ἄνθρωποι , όχι ὅμως του Ηρακλή ἀπό τό Ἄργος , του γιου τῆς Ἀλκμήνης . Γιατί ὁ Ἡρακλῆς τιμᾶται στην Τύρο πολλές γενιές πρίν ξεκινήσει ὁ Κάδμος ἀπό τῇ Φοινίκη , χτίσει τῇ Θήβα καί γεννήσει τῇ Σεμέλη , ἀπό τήν ὁποία γεννήθηκε ὁ γιος του Δία , ὁ Διόνυσος . Διόνυσος . [...] [...] Ο Ἀλέξανδρος εννοούσε ὅτι ἤθελε νᾷ θυσιάσει σ' αὐτόν τόν Ηρακλή, , τῆς Τύρου . Οἱ πρέσβεις ανακοίνωσαν αὐτά στην πόλη τούς · οἱ Τύριοι αποφάσισαν νᾷ ικανοποιήσουν όλες τις άλλες επιθυμίες του Αλέξανδρου, , ἀλλά νᾷ μή δεχτούν οὔτε κάποιο Πέρσῃ , οὔτε κάποιο Μακεδόνα στην πόλη. . Τούς φάνηκε ὅτι αὐτή ήταν ἡ καλύτερη απόφαση που θα μπορούσαν νᾷ πάρουν ἐκείνη τῇ στιγμή , που δεν εἶχε κριθεί ακόμα ἡ τύχη του πολέμου . Μόλις ὁ Ἀλέξανδρος ἔμαθε τι είπαν οἱ Τύριοι, , ἔστειλε πίσῳ τούς πρέσβεις εξοργισμένος. . Μετά κάλεσε σύσκεψη στην ὁποία πήραν μέρος οἱ σύντροφοί του , οἱ ἀρχηγοί τῆς στρατιάς , οἱ ἀρχηγοί τῶν ταγμάτων καί οἱ ἵλαρχοι καί τούς εἶπε τά ἀκόλουθα .
17. " Φίλοι καί σύμμαχοι , βλέπω ὅτι ἡ πορεία μας πρός τήν Αίγυπτο δεν εἶναι ἀσφαλής , όσο οἱ Πέρσες ἐπικρατοῦν στῇ θάλασσα . Οὔτε εἶναι ἀσφαλές νᾷ συνεχίσουμε τήν καταδίωξη του Δαρείου , όσο έχουμε πίσῳ μας τήν ἀφερέγγυα πόλη τῆς Τύρου καί οἱ Πέρσες κατέχουν τήν Κύπρο καί τήν Αίγυπτο. . Θα έχουμε προβλήματα κυρίως στην Ἑλλάδα . Ἄν οἱ Πέρσες επανακτήσουν τήν κυριαρχία τῶν παραλίων, , ἐνῶ ἐμεῖς θα προχωρούμε ἐναντίον τῆς Βαβυλώνας καί του Δαρείου , θα μεταφέρουν με μεγαλύτερες δυνάμεις τόν πόλεμο στην Ἑλλάδα . Ἐκεῖ ἀπό τῇ μια ἡ Σπάρτη μας πολεμά ανοιχτά, , ἀπό τήν ἄλλη τήν Αθήνα τήν ελέγχουμε πρός τό παρόν περισσότερο εξαιτίας του φόβου τῆς καί λιγότερο ἐπειδή μας συμπαθεῖ . Ἄν ὅμως καταστρέψουμε τήν Τύρο, , όχι μόνο θα επικρατήσουμε σε ολόκληρη τῇ Φοινίκη , ἀλλά καί τό πιο σημαντικό καί πιο αξιόμαχο κομμάτι του περσικοῦ ναυτικοῦ , τό φοινικικό, , θα περάσει προφανώς στα χέρια μας. . Γιατί οἱ Φοίνικες κωπηλάτες καί ναύτες δέ θα ανεχτούν όσο οἱ πόλεις τούς εἶναι στα χέρια μας, , νᾷ διακινδυνεύουν στῇ θάλασσα για ἄλλους . Μετά ἀπό αὐτά καί ἡ Κύπρος θα περάσει εὔκολα στο πλευρό μας, , ἤ ἐπίσης εὔκολα θα καταληφθεί. . Ἄν διασχίζουμε τῇ θάλασσα με τά φοινικικά καί τά μακεδονικά πλοῖα καί κατέχουμε τήν Κύπρο, , θα είμαστε σίγουροι ἐκστρατεία μας στην Αίγυπτο. . Κῖ ἄν πάρουμε τήν Αίγυπτο, , δέ θα ὑπάρχει λόγος νᾷ ανησυχούμε για ὅσα συμβαίνουν στην Ἑλλάδα καί στην ιδιαίτερη πατρίδα μας. . Θα συνεχίσουμε τήν ἐκστρατεία πρός τῇ Βαβυλῶνα με τόν τόπο μας ἀσφαλῆ , με μεγαλύτερο κῦρος καί ἔχοντας ἀποκόψει τούς Πέρσες ἀπό τῇ θάλασσα καί ἀπό ὅλη τήν περιοχή ἀπό αὐτή τήν πλευρά του Ευφράτη".
18. ".
18. Με αὐτά τά λόγια τούς ἔπεισε εὔκολα νᾷ επιτεθούν στην Τύρο. . Επηρεάστηκε μάλιστα καί ἀπό ἔνα θεϊκό σημάδι· · τήν ἴδια ἐκείνη νύχτα, , εἶδε όνειρο πως πλησίασε τά τείχη τῆς Τύρου καί ὁ ἴδιος ὁ Ἡρακλῆς τόν δέχτηκε καί τόν οδήγησε στην πόλη. . Ο Ἀρίστανδρος τό εξήγησε λέγοντας ὅτι ἡ Τύρος θα καταληφθεί με κόπο, , γιατί καί οἱ ἆθλοι του Ηρακλή με κόπο έγιναν. . Φαινόταν πράγματι δύσκολη υπόθεση ἡ πολιορκία τῆς Τύρου . Η πόλη βρισκόταν πάνω σε νησί καί κλεινόταν ἀπ' όλες τις πλευρές με ψηλά τείχη .
Οἱ Τύριοι φαίνονταν νᾷ πλεονεκτοῦν στῇ θάλασσα , γιατί οἱ Πέρσες ήταν ἀκόμη τότε θαλασσοκράτορες καί οἱ ἴδιοι είχαν πολλά πλοῖα . Ὅταν ὅμως επικράτησε ἡ γνώμη του Αλέξανδρου, , αποφάσισε νᾷ κλείσει με χῶμα τῇ θάλασσα φτιάχνοντας ἔνα πέρασμα ἀπό τῇ στεριά στην πόλη. . Τό πέρασμα ήταν ἔνας ἑλώδης πορθμός . Ἀπό τῇ μεριά τῆς στεριάς τά νερά ήταν ρηχά καί αμμουδερά. . Ἀπό τήν πλευρά του νησιού βρισκόταν τό βαθύτερο σημείο, , γύρῳ στις τρεῖς οργιές. . Υπήρχαν ὅμως άφθονες πέτρες καί ξύλα που τά τοποθέτησαν πάνω στις πέτρες. . Έφτιαξαν εὔκολα ῥάβδους ἀπό πηλό καί τις χρησιμοποίησαν ὡς συνδέσμους , για νᾷ στερεώσουν τά ξύλα . Οἱ Μακεδόνες δούλευαν με πολλή προθυμία . Τό ίδιο καί ὁ Ἀλέξανδρος που βρισκόταν ἐκεῖ , έδινε ὁ ἴδιος για τό κάθε τι οδηγίες, , τούς ενέπνεε με τά λόγια του καί ενθάρρυνε με δωρεές αὐτούς που δούλευαν ξεπερνώντας τις δυνάμεις τούς . Όσο ἡ πρόσχωση βρισκόταν κοντά στῇ στεριά, , τό έργο προχωρούσε εὔκολα , γιατί τά νερά ήταν ρηχά καί δεν ὑπῆρχε κανένα εμπόδιο. . Ὅταν ὅμως πλησίασαν στα βαθιά ( καί , βέβαια , πιο κοντά στην πόλη) ) βάλλονταν ἀπό τά τείχη καί είχαν απώλειες· · ἐξάλλου , δεν είχαν προετοιμαστεί για νᾷ πολεμήσουν, , ἀλλά για νᾷ δουλέψουν. . Μετά , οἱ Τύριοι έπλεαν με τις τριήρεις τούς γύρῳ ἀπό τήν πρόσχωση ( (ήταν πολύ δυνατοί στῇ θάλασσα ) καί έκαναν αδύνατο τό χτίσιμο για τούς Μακεδόνες . Αὐτοί πάλι, , ἔστησαν δύο πύργους στην άκρη του μόλου , που εἶχε ἤδη προχωρήσει ἀρκετά μέσα στῇ θάλασσα καί τοποθέτησαν ἐκεῖ πολιορκητικές μηχανές. . Έβαλαν μπροστά τούς δερμάτινα παραπετάσματα , για νᾷ προστατέψουν τούς πύργους ἀπό τά πυρφόρα βέλη που έρχονταν ἀπό τό τεῖχος , ἀλλά καί τούς εργαζόμενους ἀπό τις βολές. . Συγχρόνως, , ὅσοι Τύριοι προσπαθοῦσαν νᾷ χτυπήσουν αὐτούς που έκαναν τήν πρόσχωση ἀπό τῇ θάλασσα , θα βάλλονταν ἀπό τούς πύργους καί θα αποκρούονταν εὔκολα
19. Οἱ Τύριοι, , για νᾷ απαντήσουν σ’ αὐτό , σκαρφίστηκαν τά ἀκόλουθα · γέμισαν ἔνα πλοίο που μετέφερε ἄλογα με ξερά κλήματα καί ἄλλα εὔφλεκτα ξύλα . Έμπηξαν στην πλώρη του δύο κοντάρια καί τό περιφράξανε κυκλικά , σε όσο μεγαλύτερο μῆκος μπορούσαν, , ὥστε νᾷ ἔχει τῇ δυνατότητα νᾷ μεταφέρει μεγάλο αριθμό ἀπό δᾷδες . Τέλος , γέμισαν με πίσσα , θειάφι καί οτιδήποτε ἄλλο μπορούσε νᾷ προκαλέσει μεγάλη πυρκαγιά. . Τοποθέτησαν καί στα δύο κοντάρια διπλῆ κεραία καί κρέμασαν ἐκεῖ καζάνια γεμᾶτα με ὑλικά που θα έκαναν τῇ φωτιά νᾷ φουντώσει, , ἄν χύνονταν ἤ πετάγονταν ἐπάνω τῆς . Έβαλαν σαβούρα στην πρύμνη , ὥστε νᾷ πιεστεί καί νᾷ σηκωθεί ψηλά ἡ πλώρη. . Περίμεναν νᾷ φυσήξει ἄνεμος πρός τό μόλο καί με συνοδεία τριήρων , έριξαν τό πλοίο στο νερό. . Μόλις πλησίασαν τήν πρόσχωση καί τούς πύργους , έβαλαν φωτιά στα ξύλα , τράβηξαν τό πλοίο με τις τριήρεις όσο πιο δυνατά μπορούσαν καί τό κόλλησαν στην άκρη τῆς πρόσχωσης. . Τό πλήρωμα του καραβιού, , που ἤδη καιγόταν, , ἔπεσε χωρίς προβλήματα στῇ θάλασσα . Οἱ πύργοι πήραν φωτιά, , οἱ κεραίες ἔσπασαν καί ὅλα τά εὔφλεκτα ὑλικά χύθηκαν. . Τά πληρώματα τῶν τριήρων πήραν θέση κοντά στο μόλο καί έριχναν με τά τόξα στους πύργους , για νᾷ εμποδίσουν όποιον πλησίαζε νᾷ σβήσει τῇ φωτιά. . Καί ἐνῶ ἤδη οἱ πύργοι καίγονταν, , πολλοί ἀπό τήν πόλη έκαναν έξοδο, , μπήκαν σε βαρκάκια, , πλησίασαν ἀπ' όλες τις πλευρές τήν πρόσχωση, , κατέστρεψαν εὔκολα τό χαράκωμα που τήν προστάτευε καί έκαψαν όλες τις πολιορκητικές μηχανές που δεν είχαν πάρει φωτιά ἀπό τό πυρπολικό πλοίο. . Ο Ἀλέξανδρος ὅμως διέταξε νᾷ διαπλατυνθεί ἡ πρόσχωση ἀπό τῇ μεριά τῆς στεριάς, , για νᾷ χωροῦν περισσότεροι πύργοι καί νᾷ κατασκευάσουν οἱ μηχανοποιοί του άλλες πολιορκητικές μηχανές. . Ἐνῶ γίνονταν αυτές οἱ προετοιμασίες ὁ Ἀλέξανδρος πήρε τούς υπασπιστές καί τούς Ἀγριᾶνες καί πήγε στῇ Σιδῶνα , για νᾷ συγκεντρώσει τις τριήρεις που εἶχε ἤδη ἐκεῖ . Ἔκρινε πως ἡ πολιορκία θα ήταν δυσκολότερη, , όσο οἱ Τύριοι ἐπικρατοῦσαν στῇ Θάλασσα .
20. Ἐν τῳ μεταξύ , ὁ Γηρόστρατος, , ὁ βασιλιάς τῆς Ἀράδου , καί ὁ Ἔνυλος , ὁ βασιλιάς τῆς Βύβλου , έμαθαν ὅτι οἱ πόλεις τούς ἔχουν καταληφθεί ἀπό τόν Αλέξανδρο· · εγκατέλειψαν λοιπόν τόν Αυτοφραδάτη καί τά πλοῖα του καί ένωσαν τῇ ναυτική τούς δύναμη με τόν στόλο του Αλέξανδρου· · τούς ακολούθησαν καί οἱ τριήρεις τῶν Σιδωνίων Έτσι, , γύρῳ στα ογδόντα φοινικικά πλοῖα πέρασαν με τό μέρος του Αλέξανδρου. . Τις ίδιες μέρες έφτασαν ἀπό τῇ Ρόδο ἐννέα τριήρεις , μαζί με τό πλοίο που ονομαζόταν Περίπολος , τρεῖς ἀπό τούς Σόλους καί τό Μαλλό, , δέκα ἀπό τῇ Λυκία καί μια πεντηκόντορος ἀπό τῇ Μακεδονία , με καπετάνιο τόν Πρωτέα , τόν γιο του Ανδρόνικου. . Λίγο αργότερα έφτασαν στῇ Σιδῶνα καί οἱ βασιλεῖς τῆς Κύπρου , με ἑκατόν εἴκοσι πλοῖα περίπου· · γιατί φοβήθηκαν ἐπειδή έμαθαν τήν ἧττα στην Ισσό καί τήν κατάληψη ὅλης τῆς Φοινίκης ἀπό τόν Αλέξανδρο. . Ὅλους αὐτούς ὁ Ἀλέξανδρος τούς συγχώρεσε για τήν προηγούμενη στάσῃ τούς . Φαινόταν ὅτι περισσότερο εξαναγκάστηκαν παρά συμφώνησαν νᾷ ενταχθούν στο περσικό ναυτικό.
Όλο .
ναυτικό.
Όλο αὐτό τό διάστημα οἱ μηχανές συναρμολογούνταν καί τά καράβια ετοιμάζονταν για νηοπομπή καί ναυμαχία Ο ἴδιος ὁ Ἀλέξανδρος πήρε μερικές ίλες ἱππικοῦ , τούς υπασπιστές, , τούς τοξότες καί τούς Ἀγριᾶνες καί κατευθύνθηκε πρός τήν Ἀραβία καί τό βουνό, , που ὀνομάζεται Αντιλίβανο. . Ανάγκασε τις φυλές που κατοικοῦσαν ἐκεῖ νᾷ συνθηκολογήσουν μαζί του με τῇ βία , ἤ ἐπιβάλλοντας ὄρους . Μέσα σε δέκα μέρες ξαναγύρισε στῇ Σιδῶνα καί βρήκε ἐκεῖ τόν Κλέανδρο, , τόν γιο του Πολεμοκράτη, , που εἶχε έρθει ἀπό τήν Πελοπόννησο, , με τέσσερις χιλιάδες περίπου Ἕλληνες μισθοφόρους .
Μόλις συγκεντρώθηκε ὁ στόλος , ὁ Ἀλέξανδρος επιβίβασε στα πλοῖα ὅσους υπασπιστές φαίνονταν ἱκανοί γι’ αὐτό τό έργο, , για τήν περίπτωση δηλαδή που ἡ σύγκρουση θα εξελισσόταν σε μάχη σῶμα με σῶμα καί όχι σε ἀπόπειρα διάσπασης τῆς παράταξης τῶν πλοίων , καί ἀπέπλευσε ἀπό τῇ Σιδῶνα ἐναντίον τῆς Τύρου με τά πλοῖα παραταγμένα. . Ο ἴδιος βρισκόταν στῇ δεξιά παράταξη, , που ἔβλεπε πρός τήν ανοιχτή θάλασσα καί εἶχε μαζί του τούς βασιλεῖς τῶν Κυπρίων καί ὅλους τούς Φοίνικες , ἐκτός ἀπό τόν Πνυταγόρα. . Αὐτός , μαζί με τόν Κρατερό, , διοικοῦσαν ολόκληρη τήν αριστερή παράταξη. . Οἱ Τύριοι ἐν τῳ μεταξύ είχαν αποφασίσει ἀπό πρίν νᾷ ναυμαχήσουν, , ἄν ὁ Ἀλέξανδρος τούς επιτεθεί ἀπό τῇ θάλασσα . Δεν είχαν μάθει ἀκόμη ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε πάρει με τό μέρος του τά κυπριακά καί ὅλα τά φοινικικά πλοῖα . Τά πλοῖα του Αλέξανδρου τώρα , λίγο πρίν πλησιάσουν τήν πόλη κῖ ἐνῶ βρίσκονταν ἀκόμη μεσοπέλαγα, , πήραν τέτοια θέση, , ὥστε νᾷ προκαλέσουν τούς Τύριους σε ναυμαχία καί , χωρίς νᾷ ξαναμπούν στην κανονική τούς σειρά , προχωροῦσαν χτυπώντας δυνατά τά κουπιά στα κύματα . Μόλις λοιπόν οἱ Τύριοι είδαν τό απρόσμενα μεγάλο πλῆθος τῶν καραβιών καί τήν παράταξή τούς , αποφάσισαν τελικά νᾷ μή ναυμαχήσουν. . Χρησιμοποίησαν όσες ἀπό τις τριήρεις τούς χωροῦσαν στο στόμιο τῶν λιμανιών τούς , για νᾷ τά φράξουν καί νᾷ μήν μπορέσει ὁ ἐχθρικός στόλος νᾷ προσορμιστεί σε κανένα ἀπό αὐτά .
Ὅταν ὁ Ἀλέξανδρος εἶδε ὅτι οἱ Τύριοι δεν πολεμοῦν , ἔπλευσε ἐναντίον τῆς πόλης. . Αποφάσισε νᾷ μήν προσπαθήσει νᾷ μπει στο λιμάνι, , που βρισκόταν πρός τό μέρος τῆς Σιδώνας, , γιατί τό στόμιο ήταν στενό καί ἡ εἴσοδος φραγμένη ἀπό πολλές τριήρεις με τήν πλώρη πρός τά ἔξω . Οἱ Φοίνικες εμβόλισαν στην πλώρη τρία καράβια ἀπό αὐτά που βρίσκονταν ἔξω καί τά βύθισαν. . Τά πληρώματα κολύμπησαν εὔκολα μέχρι τῇ φιλική στεριά. . Τότε , τά πλοῖα του Αλέξανδρου άραξαν στην παραλία , κοντά στην τεχνητή πρόσχωση, , ὅπου τό μέρος έδειχνε απάνεμο. . Τήν επόμενη μέρα, , ὁ Ἀλέξανδρος διέταξε τόν Κύπριο ναύαρχο Ανδρόμαχο νᾷ επιτεθεί με τά καράβια του στην πόλη ἀπό τό λιμάνι που βρισκόταν πρός τό μέρος τῆς Σιδώνας. . Διέταξε ἐπίσης τούς Φοίνικες νᾷ επιτεθούν πρός τό λιμάνι που βρισκόταν ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τῆς πρόσχωσης, , πρός τήν Αίγυπτο, , ὅπου βρισκόταν καί ἡ σκηνή του .
21. Καθώς ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε συγκεντρώσει πολλούς μηχανοποιούς ἀπό τῇ Φοινίκη καί τήν Κύπρο, , ήταν έτοιμες πολλές μηχανές. . Άλλες βρίσκονταν πάνω στο μόλο καί άλλες στα καράβια που μετέφεραν τό ιππικό. . Άλλες τις εἶχε φέρει μαζί του ἀπό τῇ Σιδῶνα καί άλλες βρίσκονταν στα πιο αργοτάξιδα πλοῖα . Μόλις ετοιμάστηκαν τά πάντα , κατέβασαν τις μηχανές ἀπό τήν τεχνητή πρόσχωση. . Εκείνες που βρίσκονταν πάνω σε πλοῖα αραγμένα σε διαφορετικά σημεῖα του τείχους , στράφηκαν νᾷ τό χτυπήσουν.
Οι .
Οἱ Τύριοι ἔστησαν πύργους στις ἐπάλξεις που βρίσκονταν πρός τό μόλο, , για νᾷ ἀμύνονται ἀπό κει. . Σ’ όποιο ἄλλο σημείο πλησίαζαν οἱ μηχανές αμύνονταν με τοξεύματα καί πυρφόρα βέλη , ὥστε οἱ Μακεδόνες νᾷ φοβηθούν νᾷ πλησιάσουν τό τεῖχος . Τά τείχη τῆς Τύρου ήταν φτιαγμένα με μεγάλες πέτρες συγκολλημένες με γύψο. . Στο σημείο που βρισκόταν ὁ μόλος , είχαν ὕψος γύρῳ στα ἑκατόν πενήντα πόδια καί ανάλογο πλάτος . Τά ἱππαγωγά πλοῖα καί οἱ τριήρεις τῶν Μακεδόνων που έφερναν τις μηχανές κοντά στο τεῖχος δεν μπορούσαν νᾷ πλησιάσουν τήν πόλη σ’ αὐτό τό σημείο. . Τούς εμπόδιζαν νᾷ έρθουν κοντά , ρίχνοντας στῇ θάλασσα μεγάλες πέτρες ἀπό τά τείχη . Ο Ἀλέξανδρος αποφάσισε νᾷ βγάλει τις πέτρες ἀπό τῇ θάλασσα · δύσκολη επιχείρηση, , γιατί γινόταν ἀπό τά καράβια καί όχι ἀπό στέρεο ἔδαφος . Ἐξάλλου , οἱ Τύριοι προστάτευαν τά πλοῖα τούς , έκοβαν τά σκοινιά τῶν αγκύρων τῶν ἑλληνικῶν πλοίων καί έκαναν αδύνατη τήν προσόρμισή τούς . Ο Ἀλέξανδρος προστάτεψε με τόν ίδιο τρόπο πολλές τριακοντόρους τοποθετώντας τις λοξά , μπροστά ἀπό τις άγκυρες, , ὥστε νᾷ ἀποκρούεται ἡ επίθεση τῶν ἐχθρικῶν πλοίων . Ἀλλά καί έτσι έκοβαν τά σκοινιά δύτες. . Τότε , οἱ Μακεδόνες χρησιμοποίησαν αλυσίδες, , ἀντί για σκοινιά στις άγκυρες καί τις χαμήλωσαν τόσο, , ὥστε νᾷ μήν μπορούν νᾷ κάνουν πια τίποτα οἱ κολυμβητές. . Έριξαν θηλιές ἀπό τό μόλο καί τράβηξαν τις πέτρες ἀπό τῇ θάλασσα · με τις μηχανές τις έριξαν στα βαθιά νερά ἀπ' ὅπου δεν μπορούσαν πια νᾷ τούς βλάψουν. . Ἐκεῖ που τό τεῖχος εἶχε αδειάσει ἀπό τούς υπερασπιστές του , ἤδη πλησίαζαν τά καράβια .
Οἱ Τύριοι, , πιεσμένοι ἀπό παντού, , αποφάσισαν νᾷ επιτεθούν με τά πλοῖα στα κυπριακά καράβια , που έκλειναν τό λιμάνι πρός τήν πλευρά τῆς Σιδώνας. . Ἀπό πολύ πρίν είχαν κρύψει με κατάρτια τό στόμιο του λιμανιού, , για νᾷ μή φαίνεται ἡ επάνδρωση τῶν τριήρων . Κατά τό μεσημέρι, , που οἱ ναύτες είχαν σκορπίσει για ανεφοδιασμό καί ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε ἀφήσει τό στόλο στην ἄλλη πλευρά τῆς πόλης για νᾷ πάει στῇ σκηνή του , επάνδρωσαν τρεῖς πεντήρεις ( με πέντε σειρές κουπιά), ), άλλες τόσες τετρήρεις ( με τέσσερις σειρές κουπιά) ) καί ἑπτά τριήρεις με τά πιο ἔξυπνα , τά πιο ἀξιόμαχα καί τά πιο θαρραλέα στις ναυμαχίες πληρώματά τούς . Στην ἀρχή , ξεκίνησαν ἀθόρυβα , τό ἔνα πλοίο πίσῳ ἀπό τό ἄλλο , κωπηλατώντας χωρίς παραγγέλματα . Μόλις στράφηκαν πρός τούς Κυπρίους καί έφτασαν σε απόσταση τέτοια, , ὥστε νᾷ εἶναι ὁρατά , επιτέθηκαν κραυγάζοντας , διατάζοντας ὁ ἔνας τόν ἄλλο καί κωπηλατώντας με θόρυβο.
22. .
22. Ἐκείνη τήν ἡμέρα ἔτυχε ὁ Ἀλέξανδρος , ἀφοῦ πήγε στῇ σκηνή του , νᾷ μήν παραμείνει ἐκεῖ για λίγο, , ὅπως συνήθιζε, , ἀλλά ξαναγύρισε στα πλοῖα . Οἱ Τύριοι ὅμως επιτέθηκαν ξαφνικά πάνω στα αραγμένα πλοῖα · μερικά τά βρήκαν ἐντελῶς ἄδεια , ἄλλα πρόχειρα επανδρωμένα μέσα στῇ φασαρία καί τήν επίθεση. . Εμβόλισαν τήν πεντήρη του βασιλιά Πνυταγόρα καί τῇ βύθισαν ἀμέσως . Κῖ ἀκόμη , βύθισαν τις πεντήρεις του Ανδροκλή, , του γιου του Ἀμαθουσίου καί του Πασικράτη, , του γιου του Κουριέα.
Μόλις .
Μόλις ὁ Ἀλέξανδρος ἔμαθε τήν επίθεση τῶν Τυριακών τριήρων , διέταξε νᾷ επανδρωθούν τά περισσότερα πλοῖα του καί νᾷ πάρουν ἀμέσως θέση στο στόμιο του λιμανιού, , για νᾷ μή βγουν ἔξω κῖ ἄλλα πλοῖα τῶν Τυρίων. . Ο ἴδιος , με τις πεντήρεις που βρίσκονταν μαζί του καί πέντε περίπου τριήρεις ( (αυτές που επανδρώθηκαν γρηγορότερα) ) περιέπλευσε τήν πόλη καί έφτασε στα πλοῖα τῶν Τυρίων που είχαν βγει ἔξω . Αὐτοί που βρίσκονταν πάνω στο τεῖχος παρατήρησαν τήν επίθεση τῶν έχθρων, , είδαν καί τόν ίδιο τόν Αλέξανδρο πάνω στα καράβια καί διέταξαν με κραυγές τά δικᾷ τούς καράβια νᾷ γυρίσουν πίσῳ . Δεν ακούγονταν, , γιατί οἱ δικοί τούς ήταν απασχολημένοι με τήν επίθεση κῖ έτσι τούς καλοῦσαν με πολλά καί διάφορα σινιάλα. . Πολύ ἀργά ὅμως πήραν είδηση τήν επίθεση του Αλέξανδρου. . Τότε , έκαναν μεταβολή καί κατέφυγαν στο λιμάνι. . Λίγα καράβια γλίτωσαν· · τά περισσότερα εμβολίστηκαν ἀπό τά πλοῖα του Αλέξανδρου· · μερικά ἀπό αὐτά καταστράφηκαν καί πιάστηκαν μια πεντήρης καί μια τετρήρης στο στόμιο του λιμανιού. . Δέ σκοτώθηκαν πολλοί ἀπό τά πληρώματα , γιατί, , μόλις κατάλαβαν ὅτι τά πλοῖα τούς πιάστηκαν, , έπεσαν στο νερό καί βγήκαν εὔκολα στο λιμάνι κολυμπώντας.
Τα .
Τά πλοῖα δεν ὠφέλησαν καθόλου τούς Τύριους. . Οἱ Μακεδόνες λοιπόν πλησίασαν τις μηχανές στο τεῖχος τούς . Όσες πλησίαζαν ἀπό τήν πρόσχωση δεν κατάφερναν τίποτε αξιόλογο, , γιατί τό τεῖχος ἐκεῖ ήταν ισχυρό. . Άλλες μηχανές τις έφεραν με τά μηχανοφόρα πλοῖα , στο τμῆμα τῆς πόλης που ἔβλεπε πρός τῇ Σιδῶνα . Οὔτε κῖ ἐκεῖ ὅμως έκαναν τίποτα. . Έτσι, , ὁ Ἀλέξανδρος στράφηκε νότια , στο τμῆμα του τείχους που αντίκριζε τήν Αίγυπτο καί εξέτασε κάθε σημείο του οἰκοδομήματος . Σ’ ἐκεῖνο τό σημείο, , τό τεῖχος κλονίστηκε γερά για πρώτη φορά . Γκρεμίστηκε μάλιστα ἔνα κομμάτι του . Σε λίγο, , ὁ Ἀλέξανδρος προσάρμοσε γέφυρες καί προσπάθησε νᾷ εισβάλει ἀπό τό γκρεμισμένο τμῆμα του τείχους . Οἱ Τύριοι ὅμως , ἀπέκρουσαν εὔκολα τούς Μακεδόνες .
23. Ο Ἀλέξανδρος περίμενε δύο μέρες νᾷ πέσει ὁ ἄνεμος . Τήν τρίτη ἡμέρα , παρακίνησε τούς ἀρχηγούς τῶν ταγμάτων σε δράσῃ καί ἐπιτέθηκε στην πόλη με τις μηχανές που βρίσκονταν πάνω στα πλοῖα . Στην ἀρχή , κλόνισε ἔνα μεγάλο κομμάτι του τείχους · μόλις φάνηκε τό πλάτος του ῥήγματος , διέταξε τά μηχανοφόρα πλοῖα νᾷ γυρίσουν πίσῳ . Ήρθαν ἄλλα δύο φέρνοντας τις γέφυρες, , που εἶχε σκοπό νᾷ προσαρμόσει στο ῥῆγμα . Τό ἔνα πλοίο επανδρώθηκε με τούς υπασπιστές καί εἶχε καπετάνιο τόν Άδμητο, , τό ἄλλο με τό τάγμα του Κοίνου , που επονομαζόταν « πεζέταιροι ». Ο Ἀλέξανδρος ἤθελε νᾷ σκαρφαλώσει ἴδιος στο τεῖχος μαζί με τούς υπασπιστές του , ὅπου ήταν πρακτικά δυνατό. . Διέταξε μερικές τριήρεις νᾷ επιτεθούν καί στα δύο λιμάνια, , για νᾷ κατορθώσουν νᾷ μπουν, , όσο οἱ Τύριοι θα ήταν απασχολημένοι με τόν ίδιο. . Διέταξε ἀκόμη τις τριήρεις , που μετέφεραν τοξότες ἡ βέλη που ρίχνονταν ἀπό μηχανές, , νᾷ περιπλεύσουν τό τεῖχος , νᾷ ρίχνουν ἄγκυρα , ὅπου ήταν δυνατό καί νᾷ παραμένουν σε απόσταση βολῆς , ὅπου δεν εἶναι δυνατόν νᾷ προσαράξουν. . Έτσι, , οἱ Τύριοι Θα βάλλονταν ἀπό παντού καί δεν Θα ήξεραν πού νᾷ στραφούν.
Μόλις .
Μόλις τά πλοῖα του Αλέξανδρου πλησίασαν στην πόλη, , έριξε τις γέφυρες στο τεῖχος καί οἱ υπασπιστές άρχισαν νᾷ ανεβαίνουν με παλικαριά. . Ο Ἄδμητος ἔδειξε τότε μεγάλη ἀνδρεία . Ταυτόχρονα , ὁ ἴδιος ὁ Ἀλέξανδρος τούς συντρόφευε, , συμμετέχοντας ἐνεργά στην επιχείρηση καί παρατηρώντας τούς ἄλλους , για νᾷ δεῖ κάποιο λαμπρό καί παράτολμο κατόρθωμα . Τό πρώτο τμῆμα του τείχους που καταλήφθηκε ήταν ἐκεῖ που πολεμούσε ὁ Ἀλέξανδρος . Οἱ Τύριοι αποκρούστηκαν εὔκολα σ’ αὐτό τό σημείο, , γιατί για πρώτη φορά οἱ Μακεδόνες βρήκαν σίγουρη καί λιγότερο απότομη πρόσβαση. . Ο Ἄδμητος σκαρφάλωσε πρῶτος στο τεῖχος καί κάλεσε τούς ἄνδρες του νᾷ τόν ακολουθήσουν. . Ἐκεῖ ὅμως χτυπήθηκε ἀπό λόγχη καί σκοτώθηκε. . Ο Ἀλέξανδρος τόν ακολούθησε καί κατέλαβε τεῖχος με τούς ἑταίρους . Πήρε στην κατοχή του μερικούς πύργους καί μεταπύργια καί κινήθηκε, , μέσῳ τῶν ἐπάλξεων , πρός τό παλάτι· · του φαινόταν ὅτι ἀπό κει ήταν ὁ πιο εὔκολος δρόμος για νᾷ κατεβεί στην πόλη.
24. .
24. Οἱ Φοίνικες έτρεξαν πρός τό λιμάνι που ἔβλεπε στην Αίγυπτο ( ὅπου κατά τύχη είχαν τῇ βάσῃ τούς ), ἔσπασαν τά κλεῖθρα καί κατέστρεψαν τά πλοῖα τῶν Τυρίων στο λιμάνι χτυπώντας μερικά με λίθους ἀπό τούς καταπέλτες καί σπρώχνοντας ἄλλα στῇ στεριά. . Οἱ Κύπριοι μπήκαν στο ἄλλο λιμάνι, , που ἔβλεπε πρός τῇ Σιδῶνα καί που δεν εἶχε κλείθρο καί κατέλαβαν ἀμέσως ἐκεῖνο τό τμῆμα τῆς πόλης. . Τό μεγαλύτερο μέρος τῶν Τυρίων εγκατέλειψε τό τεῖχος , μόλις εἶδε ὅτι κυριεύτηκε. . Συγκεντρώθηκαν ὅμως στο λεγόμενο Αγηνόριο καί γύρισαν νᾷ αντισταθούν στους Μακεδόνες . Ο Ἀλέξανδρος προχώρησε ἐναντίον τούς με τούς υπασπιστές του , σκότωσε μερικούς ἀπ' αὐτούς που πολεμοῦσαν ἐκεῖ καί καταδίωξε τούς φυγάδες . Έγινε μεγάλη σφαγή · ὅσοι έρχονταν ἀπό τό λιμάνι είχαν ἤδη καταλάβει τήν πόλη καί τό τάγμα του Κοίνου εἶχε μπει κιόλας μέσα . Οἱ Μακεδόνες ὁρμοῦσαν παντού αγανακτισμένοι· · είχαν οργιστεί με τήν καθυστέρηση τῆς πολιορκίας καί , πέρα ἀπ' αὐτό , οἱ Τύριοι είχαν πιάσει μερικούς δικούς τούς , τούς ανέβασαν στο τεῖχος , σε σημείο ἀπ' ὅπου μπορούσαν νᾷ τούς δοῦν ἀπό τό στρατόπεδο, , τούς ἔσφαξαν καί τούς πέταξαν στῇ θάλασσα . Σκοτώθηκαν ὀκτώ χιλιάδες περίπου Τύριοι. . Ἀπό τούς Μακεδόνες τώρα , στην επίθεση ἐναντίον του τείχους , σκοτώθηκε ὁ Ἄδμητος , ὁ πρῶτος που τό πάτησε, , φανερώνοντας τήν ἀνδρεία του καί μαζί του εἴκοσι υπασπιστές. . Σ’ ὅλη τῇ διάρκεια τῆς πολιορκίας σκοτώθηκαν περίπου τετρακόσιοι Μακεδόνες . Ἐν τῳ μεταξύ , κάποιοι είχαν καταφύγει στο ιερό του Ηρακλή. . Ἀνάμεσά τούς βρίσκονταν οἱ ἄρχοντες τῶν Τυρίων ὁ ἴδιος ὁ βασιλιάς Αζέμιλκος καί μερικοί Καρχηδόνιοι ἀπεσταλμένοι , που κατά τό παλιό έθιμο, , έφτασαν στῇ μητρόπολη, , για νᾷ αποδώσουν τιμές στον Ηρακλή. . Αὐτούς , ὁ Ἀλέξανδρος τούς άφησε ελεύθερους. . Εξανδραπόδισε ὅμως τούς υπόλοιπους· · τριάντα χιλιάδες περίπου Τύριοι καί ξένοι που βρίσκονταν στην πόλη πουλήθηκαν ὡς δοῦλοι . Κατόπιν, , ὁ Ἀλέξανδρος θυσίασε στον Ηρακλή καί διοργάνωσε ἀθλητικούς ἀγῶνες καί λαμπαδηδρομία στο ιερό. . Τέλος , ὁ Ἀλέξανδρος αφιέρωσε στο ναό τῇ μηχανή με τήν ὁποία γκρέμισε τό τεῖχος καί τό ιερό πλοίο του Ηρακλή που έπιασε κατά τῇ ναυτική επίθεση. . Ἐπάνω του , χάραξε ἐπίγραμμα δικό του ἤ κάποιου ἄλλου , ἀλλά όχι ἰδιαίτερα αξιομνημόνευτο. . Γι’ αὐτόν τό λόγο κῖ ἐγώ δεν ἔκρινα σκόπιμο νᾷ τό ἀναγράψω . Έτσι λοιπόν , καταλήφθηκε ἡ Τύρος , τό μῆνα Ἑκατομβαιῶνα , ὅταν στην Αθήνα ήταν ἐπώνυμος ἄρχων ὁ Νικήτας. .

Δεν υπάρχουν σχόλια: